บริการรับเฝ้าไข้

รับเฝ้าไข้

รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย:

คุณสมบัติผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยของเราผ่านการฝึกอบรบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ยิ้มแย้ม และมีใจรักในงานบริการ ทุกคนได้รับการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจาก ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี จบหลักสูตรบริบาล

หน้าที่เบื้องต้น

  • ดูแลทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว และเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย(ในกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
  • จัดอาหาร จัดยา(ป้อนอาหารตามอาการ)
  • ให้อาหารทางสายยาง และดูดเสมหะ(กรณีที่จำเป็น)
  • ดูแลการขับถ่าย พลิกตัว และทำแผล
  • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น พูดคุย และให้กำลังใจ
  • ทำความสะอาดบริเวณห้องนอน อุปกรณ์ของผู้ป่วย
  • มีวาจาที่สุภาพ และเต็มใจให้บริการต่อผู้ป่วย
  • คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตแจ้งให้ญาติทราบทันที
  • อัตราค่าบริการ:

– พยาบาล ชม.ละ 150 บาท หรือ 1 เวร(12 ชั่วโมง) : 1,800 บาท

– ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA) ชม.ละ 100 บาท หรือ 1 เวร(12 ชั่วโมง) : 1,200 บาท