บริการพาผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุไปพบแพทย์

พาไปหาหมอ

ให้บริการพาผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุไปพบแพทย์

รายละเอียดการให้บริการ

 1. เดินทางไปรับตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือ เจอกันที่โรงพยาบาล
 2. ยื่นบัตร เช็คสิทธิ์คนไข้เมื่อไปถึงโรงพยาบาล
 3. คอยอยู่เป็นเพื่อน ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆระหว่างรอรับบริการจากทางโรงพยาบาล
 4. เข้าพบแพทย์พร้อมคนไข้เพื่อช่วยเหลือ รับฟังข้อมูลจากการตรวจและสอบถามแนวทางในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม นำข้อมูลเหล่านี้ไปอธิบายให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
 5. เดินทางกลับไปส่งที่บ้านพัก หรือ นัดรับกันที่โรงพยาบาล
 6. บุคลากรผู้ให้บริการเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานการพยาบาลโดยตรง

หมายเหตุ: เตรียมเอกสารทางการแพทย์และการรักษาให้ครบถ้วนก่อนวัน-เวลานัดหมาย

ขั้นตอนในการรับบริการ ZeeDoctor

 1. แจ้งวันที่ต้องการรับบริการ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพราะต้องเช็ควัน-เวลาว่างของบุคลากร)
 2. แจ้งอาการผู้รับบริการเบื้องต้น อาทิ: เพศ, อายุ, อาการของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลที่ต้องการไปใช้บริการ และ พักอยู่แถวไหน
 3. หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันทำการ ทางเราจะแจ้งกลับและทำการนัดหมาย
 4. แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการอาทิ: จะให้ทางเราไปรับที่บ้าน หรือนัดเจอกันที่โรงพยาบาล

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(Taxi)ไปโรงพยาบาล ผู้รับบริการเป็นผู้ดูแลทั้งไปและกลับ

 1. โอนค่ามัดจำบริการ จำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการจองคิวบุคลากร
 2. เจอกันตามสถานที่ วันและเวลาที่นัดหมาย

อัตราค่าบริการ

 1. ค่าบริการ 1,200 บ. / 8 ชั่วโมง เริ่มนับเวลาตั้งแต่พบผู้รับบริการ
 2. ค่าบริการเพิ่มเติม 100 บ. / 1 ชั่วโมง (OT) ถ้าใช้บริการเกินเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: เศษของนาทีนับเป็น 1 ชั่วโมง