บริการอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ

รับดูแลผู้สูงอายุ

รับดูแล และ อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ:

คุณสมบัติผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุของเราผ่านการฝึกอบรบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักในงานบริการ ทุกคนได้รับการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้น ประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี จบหลักสูตรบริบาล

หน้าที่เบื้องต้น

  • ดูแลทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ เช็ดตัว และเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้สูงอายุ
  • จัดอาหาร จัดยา(ป้อนอาหารตามอาการผู้สูงอายุ)
  • ให้อาหารทางสายยาง และดูดเสมหะ(กรณีที่จำเป็น)
  • ดูแลการขับถ่าย พลิกตัว และทำแผล
  • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น คอยพูดคุย อยู่เป็นเพื่อน
  • ดูและเรื่องสะอาดบริเวณห้องนอนผู้สูงอายุ
  • มีวาจาที่สุภาพ และเต็มใจให้บริการต่อผู้สูงอายุ
  • คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน หากผิดสังเกตแจ้งให้ญาติทราบทันที
  • อัตราค่าบริการ:

– พยาบาล ชม.ละ 150 บาท หรือ 1 เวร(12 ชั่วโมง) : 1,800 บาท

– ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA) ชม.ละ 100 บาท หรือ 1 เวร(12 ชั่วโมง) : 1,200 บาท