นักเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุที่เป็นมากกว่าแค่โรงเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดเทอม ชักธง ร้องเพลงชาติ มีหัวหน้าห้อง นักเรียนอายุ 66 แก่สุด 80 ปี

 

เป็นความคิดที่ดีมากในการสร้ากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบนี้ขึ้นมาทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ ได้ฝึกตัวเอง ได้ลำลึกกลับไปเป็นเด็ก ได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง คลายเหงา และ พัฒนาสมอง สร้างความสุข มีคุณค่าในตัวเอง

แอดขอแชร์เพราะเห็นว่ากิจกรรมเป็นประโยชน์และมีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมมีหลากหลายประเภทที่เป็นประโยชน์ช่วยสร้างคุณค่า และ คุณภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ติดตามเนื้อข่าวด้านล่างได้เลย:

 

คนแก่ใครคิดว่าไม่สำคัญ อบต.ตาลเตี้ย สุโขทัย ไอเดียดี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้สร้างผู้สูงอายุให้มี คุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เปิดเทอมวันแรกมีนักเรียน 60 คน อายุมากสุดคือ 80 ปี เข้าแถวร้องเพลงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ…

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.พ.59 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย มอบหมายให้นางอัจฉราสมอุปฮาด รรท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุโขทัย (พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาลเตี้ย ณ ห้องประชุม อบต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย โดยมีนายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน มีการยืนเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตน เหมือนเช่นโรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโรงเรียนผู้สูงอายุคือ

นางอัจฉรา สมอุปฮาด ประธานในพิธีกล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงขอชื่นชมการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทาง อบต.ตาลเตี้ย ได้ออกแบบจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นประโยชนต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

กิจกรรมผู้สูงอายุ

ความเห็นของผู้ริเริ่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายองอาจ เพ็งเอี่ยม นายก อบต.ตาลเตี้ย กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มิให้ตกเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (9 ก.พ.) โรงเรียนผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30 สัปดาห์ รวม 60 สัปดาห์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย

  1. ธรรมะนำชีวิตและจิตนำชีวิต
  2. สุขภาพกายและจิตใจ
  3. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
  4. หน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิ และกฎหมายที่ควรรู้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างผู้สูงอายุใน ต.ตาลเตี้ย ให้มีคุณค่า และชราอย่างมีคุณภาพต่อไป

นักเรียนผู้สูงอายุ

ด้านนายบุญธรรม เรืองมี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นกับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เสมือนกลับมาเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้ง คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ตนและเพื่อนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น

เช่นเดียวกับ นางกลม เต็งแย้ม อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/1 ม.1 ต.ตาลเตี้ย ซึ่งมีอายุมากที่สุดในโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่า เคยทำนา แต่เมื่ออายุมากขึ้น ลูกหลานให้อยู่แต่บ้าน รู้สึกเหงา เมื่อทาง อบต.ตาลเตี้ย จัดกิจกรรมขึ้นจึงตอบรับทันที นอกจากเป็นการคลายเหงา มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันแล้ว ยังได้ออกกำลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย.

 

 

ขอบคุณ Credit ข่าวจาก Thairath online: https://www.thairath.co.th/news/local/575166

ขอบคุณ Credit ข่าวจาก Thai PBS Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vJRsJr7U6rI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *