เครื่องผลิตออกซิเจน

15,900.00 ฿

เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ AERTI
เครื่องผลิตออกซิเจนและสามารถพ่นยาได้ มาพร้อมกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

การใช้งาน
เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน สำหรับใช้ที่บ้าน ใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยากต่อการจัดหา รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้น และทางเดินหายใจอื่นๆตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ:
– ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เสียงเงียบ
– สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ (1-3) ลิตรต่อนาที

คุณสมบัติทางเทคนิค:
– ขนาด 31.4 x 24 .0 x 51.5 ซม.
– น้ำหนัก 13.9 กิโลกรัม
– ช่วงการไหล 1-3 ลิตรต่อนาที
– ความเข้มข้นของออกซิเจน 93.3%
– มีสัญญาณเตือนเมื่อกำลังไฟขัดข้อง ความร้อนสูงเกิน ความเข็มข้นของออกซิเจน

รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
ราคา: 15,900 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติม: 089-130-4978

เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ AERTI
เครื่องผลิตออกซิเจนและสามารถพ่นยาได้ มาพร้อมกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

การใช้งาน
เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน สำหรับใช้ที่บ้าน ใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยากต่อการจัดหา รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้น และทางเดินหายใจอื่นๆตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ:
– ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เสียงเงียบ
– สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ (1-3) ลิตรต่อนาที

คุณสมบัติทางเทคนิค:
– ขนาด 31.4 x 24 .0 x 51.5 ซม.
– น้ำหนัก 13.9 กิโลกรัม
– ช่วงการไหล 1-3 ลิตรต่อนาที
– ความเข้มข้นของออกซิเจน 93.3%
– มีสัญญาณเตือนเมื่อกำลังไฟขัดข้อง ความร้อนสูงเกิน ความเข็มข้นของออกซิเจน

รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย
ราคา: 15,900 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติม: 089-130-4978